Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

“Mijn steentje bijdragen aan de opbouw van de kerk, wat mooi als God mij daar ook bij wil gebruiken”

Als projectleider kliederkerk kan Nelleke Plomp (38) haar werk en passie combineren. Een gouden combi. “Mensen van alle leeftijden aanmoedigen bijbelverhalen op een creatieve manier te ontdekken en zo in het voetspoor van Jezus te gaan, geweldig om te doen!”

“Samen met een team van vijf mensen zorg ik voor ondersteuning en training van lokale kliederkerkteams. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn, waar mensen van alle leeftijden op een creatieve manier bijbelverhalen ontdekken. We geven nieuwe kliederkerken een vliegende start met goede begeleiding en programma's. Samen met betrokkenen en experts uit het land kijken we naar wat kliederkerk kan betekenen in de levens van mensen die weinig of niets (meer) met geloven en kerk hebben. Ook ontwikkelen we materiaal voor mensen thuis om op kliederkerk-manier met een bijbelverhaal aan de slag te gaan.

Op de schouders

Als tiener lag mijn hart al bij kinderen, jongeren, geloven en bij de kerk. Als kindernevendienst- en jeugdleider, in het leiden van kinderkampen, maar ook meedenken met (jeugd)beleid en ruimte voor jongeren in de kerkdienst. Bij de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk kreeg ik de kans van mijn passie mijn beroep te maken. Een stap waar ik nog steeds blij mee ben. We staan op de schouders van zo'n lange reeks van gelovigen, vanuit die stevige traditie mogen we anno nu vorm geven aan de kerk, het lichaam van Christus. Kerk-zijn gebeurt in lokale gemeenten, in ontmoetingen die gelovigen en niet-gelovigen hebben, in al die vormen van vieren, tijdens catechese, club, kindernevendienst en kliederkerk. In mijn werk mag ik die verschillende plekken en het grotere geheel helpen verbinden en versterken. Die wisselwerking vind ik mooi. Het geeft zowel waarde aan mijn werk, als bescheidenheid: God bouwt zijn kerk, al eeuwen en dat zal Hij blijven doen. Wat mooi als God mij daar ook bij wil gebruiken!

In elkaars verlengde

In de bijna tien jaar dat ik bij de Protestantse Kerk werk, kreeg ik veel ruimte om te groeien. Een deel van mijn studie theologie mag ik in werktijd doen. Samen met leidinggevenden wordt altijd gekeken naar kansen om te groeien en naar je persoonlijke verlangens en mogelijkheden. Dat vind ik extra mooi: werk en passie liggen voor mij in elkaars verlengde, de ervaring en kennis die ik als betrokken kerklid opdoe kan ik ook in mijn werk gebruiken en vice versa. Flexibiliteit en vertrouwen zijn hierbij kernwoorden, 

Als je hart hebt voor de kerk, dan is de Protestantse Kerk een prachtplek om ten dienste van de lokale gemeenten en de missie van God in de wereld aan de slag te gaan. Ik voel me geroepen, jij ook? 

Kijk op protestantsekerk.nl/vacatures voor alle openstaande vacatures.

Lees ook: