Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Aan het werk als ambulant predikant: “Ik kan de mobiliteitspool echt aanraden”

Ds. Arlette Brabander is aan het werk als ambulant predikant bij een gemeente die betrokken is bij een fusieproces. “Met mij als ambulant predikant zijn ze flexibel in hun keuzes.”

Ambulant predikant

Regelmatig zijn er gemeenten die behoeften hebben aan een predikant voor een korte periode, bijvoorbeeld bij ziekte of in vacaturetijd. Maar er zijn ook andere redenen waarom een gemeente graag tijdelijk een predikant zou willen hebben, zoals in dit geval bij een fusieproces. Ambulant predikanten worden als predikant in algemene dienst verbonden aan de gemeente. Hiermee kan het gemeentewerk doorgaan. 

Ds. Brabander-Schuytvlot

Ds. Arlette Brabander-Schuytvlot (46) is na haar studie beroepen als predikant. Daarna is zij ook een aantal jaar niet werkzaam geweest als predikant. Toch bleef het beroep trekken. Ds. Brabander-Schuytvlot: “Het mooie aan predikant zijn vind ik het vertalen van Gods woord naar deze tijd. Ik vind het erg leuk om preken voor te bereiden, een exegese van de bijbeltekst te maken. Ook breng ik graag pastorale bezoeken aan mensen.” 

De mobiliteitspool hielp haar weer om het werk als predikant op te pakken. Ds. Brabander-Schuytvlot: “Ik heb een aantal jaren fulltime voor mijn kinderen gezorgd. Mijn man heeft een drukke baan en is gebonden aan een locatie. Door al die omstandigheden was het voor mij lastig om bij gemeentes weer in beeld te komen. Toen heb ik aangeklopt bij de mobiliteitspool. Hier kreeg ik hulp van Klaas Dijkstra, de consulent voor het beroepingswerk. Hij bracht deze mogelijkheid naar voren.”

Door bemiddeling en contacten met gemeenten ondersteunt de mobiliteitspool predikanten en proponenten. Ds. Brabander-Schuytvlot: “Ik zou de mobiliteitspool echt aanraden. Mocht je om wat voor reden dan ook behoefte hebben aan een andere richting van je loopbaan, dan is contact opnemen met de mobiliteitspool een hele goede manier om weer in beweging te komen.”

Aanstellen ambulant predikant 

Na een aanvraag van een gemeente kan er al binnen enkele weken een predikant uitgezonden worden. Ds. Brabander-Schuytvlot: “Binnen twee maanden na mijn kennismaking met het mobiliteitsteam kreeg ik deze vacature toegestuurd. Op grond van de omschrijving van de gemeente en vacature kon ik besluiten tot een kennismakingsgesprek met de gemeente.” 

“Na het eerste kennismakingsgesprek waren we er al uit, ik zou de gemeente gaan ondersteunen. Dat voelde een beetje als springen in het diepe, we kenden elkaar nog niet echt goed. Toch was dat eerste gevoel goed, we passen bij elkaar, ik heb het enorm getroffen in mijn gemeente. En zij kunnen met mij als ambulant predikant de periode van vereniging overbruggen. ”

Werken als ambulant predikant

Ds. Brabander-Schuytvlot: “Ik zeg altijd tegen mijn vrienden en kennissen: ‘Ik ben gedetacheerd als predikant’. Ik ben uitgezonden als predikant in een gemeente voor een afgebakende tijdsperiode waar een concrete hulpvraag ligt. Ambulant predikant zijn is een goede oplossing om snel een vacante positie op te vullen. Een nadeel is dat de aanstelling maar voor een korte periode is. Je doet het werk hier en nu, je investeert niet in de toekomst.”

Ambulant predikanten kunnen voor verschillend werk in de gemeente ingezet worden. Zo ook in dit geval. Ds. Brabander-Schuytvlot: “Ik ben met name aangesteld als ouderenpastor. Alle gemeenteleden boven de tachtig vallen onder mijn hoede. Mijn werkweek bestaat voornamelijk uit pastorale bezoeken, begrafenissen, erediensten, vergaderingen, stukjes voor het kerkblad schrijven.” 

De ambulant predikant is door de synode in het leven geroepen ter bevordering van mobiliteit van predikanten en tegelijkertijd het ontzorgen van gemeenten bij het vinden en aanstellen van een predikant voor vervangingswerkzaamheden. Ook Ds. Brabander-Schuytvlot erkent dit. “Er is ontzettend veel in beweging. Er is vanuit predikanten en vanuit gemeenten behoefte aan maatwerk.” 

“Het is belangrijk om je flexibel op te blijven stellen. Dat geldt ook voor mij. Ik hoop twee jaar te blijven bij deze gemeente en daarna weer een fijne plek als ambulant predikant te vinden. De ontmoetingen met mensen met verschillende achtergronden en geloofsovertuigingen vind ik bijzonder boeiend en inspirerend.”

Ambulant predikanten gezocht

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland is op zoek naar ervaren, flexibele predikanten die een uitdagende nieuwe stap zien in de functie van ambulant predikant. 

Bekijk hier de vacature.

De Mobiliteitspool 

Lees hier meer over de mobiliteitspool en het aanstellen van een ambulant predikant. Pijl naar beneden